Tento blok se připravuje...

Autorizovaný inspektor

Investorům šetří investiční prostředky.

Zkrácením procesu povolení a kolaudace stavby dojde ke snížení časové náročnosti jak přípravy tak i uvedení do provozu investic. Jedná se o měsíce, někdy však i o delší období.Využitím služby autorizovaného inspektora se šetří investiční prostředky. Z hlediska času úspora způsobí rychlejší návrat investovaných prostředků, rychlejší uvedení výrobku či služeb na trh a tím i rychlejší ovládnutí trhu než konkurence.Při dobré spolupráci s projektantem je možné vydat certifikát ihned po dokončení projektové dokumentace.